khoasdh

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Tổ chức nhân sự

Email In PDF.

Giới thiệu nhân sự Phòng Đào tạo

STT

Họ và tên

Chức vụ

Học hàm/

học vị

Email

Điện thoại

1

Trần Nhuận Kiên

Trưởng phòng/Quản lý chung

Tiến sĩ

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

0976.626.611

2

Trần Đình Chúc

P.Trưởng phòng/Phi chính quy

Thạc sĩ

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

0912.737.635

3

Tạ Thị Thanh Huyền

P.Trưởng phòng/Chính quy

Tiến sĩ

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

0912.463.113

4

Đinh Hồng Linh

P.Trưởng phòng/Sau đại học

Tiến sĩ

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

0903.468.919

 

Bộ phận chính quy

 

 

 

02803.647.714

5

Nguyễn Thị Kim Anh

Chuyên viên

Thạc sĩ

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

0989.973.255

6

Trần Thị Hương

Chuyên viên

Cử nhân

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

0983.240.884

7

Nông Đức Thắng

Chuyên viên

Cử nhân

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

0912.343.345

8

Vũ Thị Như Trang

Chuyên viên

Cử nhân

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

0975.865.266

9

Nguyễn Thi Kiều Yến

Chuyên viên

Cử nhân

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

0969.735.411

 

Bộ phận phi chính quy

 

 

 

02803.647.155

10

Dương Thị Thu Hằng

Chuyên viên

Cử nhân

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

0987.697.697

11

Trần Đức Anh

Chuyên viên

Thạc sĩ

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

0947.601.989

12

Nguyễn Thị Thắm

Chuyên viên

Thạc sĩ

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

0973.329.774

13

Lục Hà Trang

Chuyên viên

Cử nhân

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

0916.009.856

14

Hoàng Ngọc Huy

Chuyên viên

Cử nhân

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

0918.370.679

 

Bộ phận sau đại học

 

 

 

02803.547.653

15

Đinh Thị Khánh

Chuyên viên

Thạc sĩ

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

0983.150.467

16

Tô Thị Dung

Chuyên viên

Thạc sĩ

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

0983.959.586

17

Nguyễn Văn Thông

Chuyên viên

Thạc sĩ

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

0932.597.888

18

Nguyễn Thị Huyền Thương

Chuyên viên

Cử nhân

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

0973.805152

19

Đỗ Trọng Nghĩa

Chuyên viên

Cử nhân

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

01666.782.589

20

Nguyễn Thu Thủy

Chuyên viên

Cử nhân

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

0988.496.222

21

Trần Lệ Hằng

Chuyên viên

Cử nhân

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

0973.391892

22

Mai Thị Thu Hà

Chuyên viên

Cử nhân

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

0978.333.309

23

Nguyễn Thị Hồng Liên

Chuyên viên

Thạc sĩ

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

0983.896.496

 

Bộ phận tuyển sinh

 

 

 

02803.647.714

24

Hoàng Văn Dư

Chuyên viên

Thạc sĩ

 

0912.478.555

25

Trần Thị Trang

Chuyên viên

Thạc sĩ

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

0916.845.829

26

Đỗ Hoàng Trung

Chuyên viên

Cử nhân

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

0989.640.432

27

Lê Hùng Ninh

Chuyên viên

Cử nhân

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

0987.243.626

28

Ngô Duy Phương

Chuyên viên

Cử nhân

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

0979.971.751

 

Giảng đường

 

 

 

   

29

Đồng Thị Hải Yến

Nhân viên

Cử nhân

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

0973.237.426

30

Phạm Thị Thu Thủy

Nhân viên

Cử nhân

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

0962.420.000

31

Lê Thị Kim Thoa

Nhân viên

Cử nhân

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

0987.843.170

32

Hà Thị Nguyệt

Nhân viên

 

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

0987.765.318

33

Hoàng Thị Thanh Nga

Nhân viên

Cử nhân

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

0976.744.697

34

Phan Thị Mai Hương

Nhân viên

Cử nhân

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

0975.222.469

35

Phạm Thị Hiền

Nhân viên

Cử nhân

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

0985.687.708

36

Đinh Thị Bích Thu

Nhân viên

 

 

01643.586.780

 

 
You are here: