khoasdh

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Giảng viên cơ hữu

Email In PDF.

Đội ngũ giảng viên cơ hữu tham gia đào tạo sau đại học

của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên

TT

Họ và tên

Chuyên ngành đào tạo

1

PGS.TS. GVCC. Trần Chí Thiện

Kinh tế nông nghiệp

2

PGS.TS. Nguyễn Khánh Doanh

Thương mại quốc tế

3

PGS.TS. Đỗ Thị Bắc

Kinh tế nông nghiệp

4

PGS.TS. Nguyễn Thị Gấm

Quản trị kinh doanh

5

PGS.TS. Đỗ Quang Quý

Kinh tế nông nghiệp

6

PGS.TS. Hoàng Thị Thu

Kinh tế

7

PGS.TS. Đỗ Thị Thúy Phương

Kinh tế nông nghiệp

8

TS. Trần Đình Tuấn

Kinh tế nông nghiệp

9

TS. Nguyễn Thanh Minh

Kinh tế nông nghiệp

10

TS. Trần Quang Huy

Kinh tế nông nghiệp

11

TS. Trần Nhuận Kiên

Thương mại quốc tế

12

TS. Tạ Thị Thanh Huyền

Quản lý kinh tế

13

TS. Phạm Công Toàn

Quản trị kinh doanh

14

TS. Đỗ Đình Long

Kinh tế

15

TS. Bùi Thị Minh Hằng

Kinh tế nông nghiệp

16

TS. Nguyễn Thị Lan Anh

Kinh tế

17

TS. Phạm Thị Ngọc Vân

Quản lý kinh tế

18

TS. Đàm Thanh Thuỷ

Kinh tế phát triển

19

TS. Trần Văn Quyết

Kinh tế học

20

TS. Phạm Văn Hạnh

Quản trị kinh doanh

21

TS. Vũ Thị Hậu

Kinh tế công nghiệp

22

TS. Nguyễn Thị Thu Thương

Kinh tế và Quản lý KTQD

23

TS. Bùi Nữ Hoàng Anh

Kinh tế nông nghiệp

24

TS. Nguyễn Thị Phương Hảo

Kinh tế nông nghiệp

25

TS. Nguyễn Quang Hợp

Quản lý hành chính công

26

TS. Dương Thị Tình

Kinh tế và quản lý thương mại

27

TS. Phạm Hồng Trường

Toán ứng dụng

28

TS. Nguyễn Văn Minh

Toán ứng dụng

29

TS. Đỗ Thùy Ninh

Quản lý kinh tế

30

TS. Đỗ Thị Hồng Hạnh

Kế toán, Kiểm toán và phân tích

31

TS. Đinh Hồng Linh

Kinh doanh

32

TS. Nguyễn Tiến Long

Kinh tế đối ngoại

33

TS. Nguyễn Trọng Bắc

Toán ứng dụng

34

TS. Ngô Thị Hương Giang

Quản trị kinh doanh

35

TS. Triệu Đức Hạnh

Kinh tế nông nghiệp

36

TS. Ma Thị Hường

Kế toán, Kiểm toán và phân tích

37

TS. Phạm Thị Mai Yến

Quản trị kinh doanh

38

PGS.TS. Đỗ Anh Tài

Kinh tế nông nghiệp

39

TS. Nguyễn Hồng Liên

Kinh tế công nghiệp

40

TS. Ngô Xuân Hoàng

Kinh tế nông nghiệp

41

TS. Đoàn Quang Thiệu

Kinh tế và tổ chức lao động

42

TS. Nguyễn Văn Quý

Luật

 
You are here: