khoasdh

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Thông báo tuyển sinh Sau đại học phối hợp với Trường Đại học Thương Mại

Email In PDF.
   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI                             Độc lập - Tự do - ­­Hạnh phúc  
     Số :        /TB-ĐHTM                                           Hà Nội, ngày 2 tháng 1 năm 2013
 
THÔNG BÁO TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC
 
Thực hiện Quyết định số 4972/QĐ-BGDĐT ngày 13/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao cho các cơ sở giáo đào tạo nhân lực trình độ thạc sĩ cho các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, Trường Đại học Thương mại phối hợp với Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh Sau đại học đợt tháng 3 năm 2013 như sau:
1. Chuyên ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh

Chuyên ngành đào tạo

Mã số

Chỉ tiêu tuyển

Quản lý kinh tế

60340410

60

2. Hình thức và thời gian đào tạo
 - Hình thức đào tạo: tập trung và không tập trung                                                                                         
 - Thời gian đào tạo: 1,5 năm
 - Địa điểm học: Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – Đại học Thái Nguyên
3. Hình thức tuyển sinh:     THI TUYỂN
Các môn thi:
- Môn cơ bản: Toán cao cấp
- Môn cơ sở ngành: Kinh tế thương mại đại cương
- Môn ngoại ngữ: Tiếng Anh   
4. Điều kiện dự thi
4.1 Điều kiện văn bằng
a) Có bằng tốt nghiệp đại học ngành hoặc chuyên ngành Kinh tế
b) Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần (bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành khác thuộc khối ngành Kinh doanh và Quản lý: Quản trị kinh doanh, Quản lý dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản lý khách sạn, Quản lý nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Marketing, Bất động sản, Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh thương mại, Tài chính - Ngân hàng, Bảo hiểm, Kế toán, Kiểm toán, Kế toán - Tài chính, Khoa học quản lý, Quản trị nhân lực, Hệ thống thông tin quản lý, Quản trị văn phòng), trước khi dự thi phải học bổ sung một số học phần trong chương trình đào tạo đại học của chuyên ngành Kinh tế. Chương trình học bổ sung theo quy định của Trường Đại học Thương mại.
Lưu ý: Những thí sinh đăng kí dự thi có bằng tốt nghiệp đại học ngành/ chuyên ngành không nằm trong danh mục các ngành/ chuyên ngành đã nêu ở trên (các ngành/ chuyên ngành theo quy định cũ trước đây), Trường Đại học Thương mại sẽ căn cứ vào Bảng điểm học đại học để xét điều kiện về văn bằng đối với từng trường hợp cụ thể.
4.2 Điều kiện thâm niên công tác
Đối tượng tuyển sinh có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp. Những đối tượng còn lại được dự thi sau khi tốt nghiệp ít nhất 1 năm kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày dự thi.
5. Chính sách ưu tiên
5.1. Đối tượng :
- Ng­ười có thời gian công tác hai năm liên tục trở lên (tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn ở các địa phương thuộc miền núi, vùng cao, vùng sâu, hải đảo;
- Th­ương binh, bệnh binh ng­ười có giấy chứng nhận được hư­ởng chính sách như­ th­ương binh;
- Con liệt sĩ;
- Anh hùng lực lư­ợng vũ trang, anh hùng lao động, người có công với cách mạng;
- Ng­ười dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;
- Con nạn nhân chất độc màu da cam.
5.2. Các đối t­ượng đ­ược ­ưu tiên theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc biệt phái công tác của cấp có thẩm quyền.
5.3. Chính sách ưu tiên:
- Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng một điểm vào kết quả thi (thang điểm 10) cho môn cơ bản ;
- Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng chế độ ưu tiên của một đối tượng.
6. Kế hoạch tuyển sinh
- Thời gian phát hành và nhận hồ sơ tuyển sinh (theo mẫu thống nhất của Trường Đại học Thương mại): từ ngày 14/01/2013 đến hết ngày 6/3/2013.
 - Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ tuyển sinh: thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên hoặc Khoa Sau đại học, Trường Đại học Thương mại
- Thời gian thi: Dự kiến ngày 5, 6,7/4/2013 tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên.
Ghi chú: Trường Đại học Thương mại không gửi Giấy báo thi tới từng thí sinh. Thông báo lịch thi chính thức sẽ được đăng tải trên Website của Trường Đại học Thương mại http://www.vcu.edu.vn (Thư mục Khoa Sau đại học, file Tuyển sinh) và Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – Đại học Thái Nguyên http://saudaihoc.tueba.edu.vn/ từ ngày 18/3/2013. Những thí sinh có nhu cầu nhận Giấy báo thi bằng văn bản, liên hệ trực tiếp tại Văn phòng khoa Sau đại học của Trường Đại học Thương mại và Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ 18/3/2013.
Chương trình, thời gian học các học phần bổ sung trình độ đại học theo chuyên ngành đăng kí dự thi cao học của thí sinh và các thông tin chi tiết khác xem tại Bảng tin Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học, Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên, hoặc liên hệ theo số máy của Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học, Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên: (0280) 3547653, hoặc Văn phòng Khoa Sau đại học, Trường Đại học Thương mại: 043. 7688977 (788).
                                                                                                                 
HIỆU TRƯỞNG
    
                                                                                                           
 
GS.TS Đinh Văn Sơn
 
You are here: