khoasdh

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Các Ngành Đào Tạo Đại Học Chính Quy Năm 2016

Email In PDF.

 Ngành

Mã ngànhChuyên ngành đào tạoMôn thi/Xét tuyểnTổng chỉ tiêu
    1500
Kế toánD340301Kế toán Tổng hợp; Kế toán Doanh nghiệp; Kế toán Kiểm toán. Toán, Vật lí, Hóa học;Toán, Vật lí, Tiếng Anh;

 

Toán, Hóa học, Tiếng Anh;

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

380
Tài chính – Ngân hàngD340201Tài chính Doanh nghiệp; Tài chính Ngân hàng; Ngân hàng.210
Luật Kinh tếD380107Luật Kinh doanh; Luật Kinh doanh Quốc tế. 150
Quản trịKinh doanhD340101Quản trị Kinh doanh Tổng hợp; Quản trị Doanh nghiệp; Quản trị Kinh doanh Thương mại; Quản trị Kinh doanh Bất động sản Toán, Vật lí, Hóa học;

 

Toán, Vật lí, Tiếng Anh;

Toán, Vật lí, Ngữ văn;

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

300
Kinh tếD310101Quản lý Kinh tế; Kinh tế Đầu tư; Thương mại Quốc tế; Kinh tế Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Kinh tế Y tế; Quản lý công; Kinh tế Phát triển; Kinh tế Bảo hiểm Y tế; Kinh tế Bảo hiểm Xã hội; Kinh tế và Quản lý Bệnh viện; Kinh tế Tài Nguyên – Môi Trường; Kinh tế và Quản lý Nguồn nhân lực. 300
MarketingD340115Quản trị Marketing; Quản trị Truyền thông MarketingToán, Vật lí, Hóa học;Toán, Vật lí, Tiếng Anh;

 

Toán, Hóa học, Ngữ văn;

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

 

80
Quản trị Dịch vụ Du lịch vàLữ hànhD340103Quản trị Kinh doanh Khách sạn và Du lịch80
  
 
You are here: